Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Kaskáda poškození buňky vybranými mykotoxiny

mykotoxin nejpravděpodobnější iniciála poškození kaskáda poškození důsledek poškození
Aflatoxin metabolická aktivace modifikace DNA deregulace buňky buněčná smrt
Beauvericin K+ ionofor pokles K+ deregulace buňky buněčná smrt/ apoptóza
Citrinin pokles selektivní permeability membrán deregulace buňky buněčná smrt
Cyklopiazonová kyselina inhibice Ca++-ATPázy z endoplazmatického a sarkoplazmatického retikula porušení Ca++homeostázy deregulace buňky buněčná smrt
Cytochalaziny poškození cytoskeletonu porušení endocytózy deregulace buňky buněčná smrt
Fumonisiny poškození sfinganin N-acetyltransferázy rozvrat metabolismu tuků deregulace buňky buněčná smrt
Gliotoxin Ca homeostáza Zn homeostáza aktivace endonukleázy apoptóza
poškození zprostředkované radikály oxidativní stres buněčná smrt
Luteoskyrin poškození zprostředkované radikály oxidativní stres peroxidace lipidů buněčná smrt
Moniliformin dekarboxylacepyruvátu a a-ketoglutarátu pokles řízení dýchání deregulace buňky buněčná smrt
Ochratoxin A rozvrat metabolismu fenylalaninu redukce fosfoenolpyruvát karboxykinázyv cytosolu redukce glukoneogeneze buněčná smrt
Patulin neproteinová sulfhydrylová deplece změněná permeabilita iontů oxidativní stres buněčná smrt
T-2 toxin inhibice syntézy proteinů

?????

buněčná smrt
změna struktury membrán rozvrat funkce membrán deregulace buňky buněčná smrt
Zearalenon poškození receptorů estrogenů estrogenní odpověď rozvrat hormonální regulace

Podle Rileye a Norreda 1996