Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Tremorgeny

Skupina tzv. tremorgenních mykotoxinů je produkována různými druhy rodů Penicillium a Aspergillus. Tyto látky vykazují specifickou aktivitu k centrálnímu nervovému systému. Jedná se ve většině případů o deriváty indolu. Základním představitelem skupiny jsou penitremy A-E. Penitrem A byl izolován z P cyclopium, P. palitans, P. crustosum, P. comune aj. a jimi kontaminovaných krmiv, obilí a potravin. V klinickém obrazu akutní otravy je dominantní výrazný svalový tremor. Citlivými druhy jsou myši, potkani, králíci, psi, skot, ovce a koně. LD50 penitremů A a B1 resp. 6 mg/kg (i.p.) u myší. Během 5 minut se dostavuje tremor, který trvá několik hodin a přechází v klonické a tetanické křeče končící smrtí. Dalšími symptomy jsou zrychlené dýchání, slzotok, rozšíření zornice. Podobnou aktivitu vykazují také jantitremy A-C z P. janthinellum, které jsou nebezpečné především pro býložravce, paxilin z P. paxilli a paspalinin z Claviceps paspali. Dalšími tremorgeny jsou verukulogen (TR-1 mykotoxin) z Penicillium verruculosum a jiných druhů rodu Penicillium, fumitremorgeny A a B z Aspergillus fumigatus ap.