Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Mykotoxiny v potravě

Mykotoxiny v lidské potravě jsou globálním problémem. V nedávné minulosti u nás bylo provedeno modelové odzkoušení uchování vybraných potravin v domácnosti. V této studii se testovali následující potraviny: chléb, trvanlivé salámy, tvrdé a tavené sýry, plísňové sýry, jablka, jablečný mošt, džemy, marmelády a kojeneckou mléčnou výživu. U vybraných potravin se odzkoušeli doporučené a nejčastěji používané způsoby uchování v domácnosti se zaměřením na možnost jejich kontaminace toxinogenními plísněmi a následnou produkci mykotoxinů. Bližší informace o této studii a jejich výsledcích jsou uvedeny v článku Ochrana zdraví občanů v domácnostech: plísně a mykotoxiny v potravinách od Vladimíra Ostrého.

Problémem je kontrola vstupu mykotoxinů do potravinového řetězce. Vedle kontinuální kontroly skladovacích podmínek je nutné pracovat se spolehlivými identifikačními metodami. Obecně se používají konvenční chromatografické metody, jsou však časově náročné, drahé a to je předem vylučuje z rutinních screeningů. Byly však vytvořeny monoklonální imunoeseje založené na aflatoxinových, trichothecenových a zearalenonových protilátkách, které urychlují a zcitlivují kontrolní testy v potravinách. V součastné době jsou již existují limity pro mykotoxiny vyskytující se v potravě.