Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Výzkum mykotoxinů

Výzkum toxinogenních mikromycetů a mykotoxinů dosahuje značného rozsahu. Vedle již značně prozkoumaných aflatoxinů, ochratoxinu A, patulinu jsou studovány fuzáriové mykotoxiny (trichotheceny, fumonisiny, beauvericin, zearalenon, fusarin C) a alternáriové mykotoxiny (alternariol, altenuen, kyselina tenuazonová). Základní toxikologický výzkum "nových" ani "starých" mykotoxinů ovšem nebyl zatím ukončen a nadále probíhá. Každým rokem jsou objevovány a chemicky chrakterizovány další a další nové toxické metabolity mikromycetů.