Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Zearalenony

Důležitými mykotoxiny druhů rodu Fusarium jsou laktony kyseliny  b-resorcylové - zearalenony (viz obr. níže). Jsou méně toxické než některé jiné mykotoxiny, jejich efekt je estrogenní. Byly detekovány v kukuřici a dalších obilninách, způsobují syndromy hyperestrogenismu u vepřů, hovězího dobytka a drůbeže. Prasata jsou nejcitlivější. Hovězí dobytek může být poškozen krmivem obsahujícím zearalenon v množství 0,5-1,0 mg/kg. Hlavním druhem v produkci zearalenonů je Fusarium graminearum (= F. roseum, nepohlavní forma Gibberella zeae), protože široce infikuje krmivářské a potravinářské obilí a je schopna produkovat až 1900 µg/kg toxinu v suché váze obilí. V současné době je izolováno 15 derivátů základní struktury zearalenonu (dříve označovaný jako F-2 toxin).

základní struktůra zearalenonů

Projevy hyperestrogenismu se mohou vyvíjet od 4 do 7 dní po konzumaci kontaminované potravy a mizí během 3-4 týdnů od skončení jejího příjmu. Nedospělé prasnice vykazují mnohem intenzívnější hyperestrogenní symptomy způsobené zearalenonem než dospělá zvířata, charakteristickým projevem je zduření rodidel. Klinické příznaky zahrnují hyperémii, edematická rodidla s kalným vaginálním výtokem, zvětšené prsní žlázy, hypertrofii prsních bradavek a v těžkých případech vaginální a rektální prolaps vyhřeznutí), atrofii tkáně varlat. Následuje infertilita popř. abortus. I když zearalenonová intoxikace není fatální, dochází obvykle k úhynu zvířat z důvodů bakteriální infekce vyhřeznutých orgánů. Je třeba si uvědomit, že při fusariové kontaminaci obilí dochází ke spotečnému výskytu zearalenonu a trichothecenů a toxikózy mohou být doprovázeny obojími symptomy Zearalenon není pravděpodobně karcinogenní i když podporuje rozvinutý karcinom.

Zearalenon je ve skladovaném obilí velmi stabilní, zůstává nezměněn i po tepelném zpracování mouky, či fermentaci. Úspěšnějšími detoxikačními postupy jsou alkalizace a použití chlornanů.

Zearalenony jsou přenášeny i do mléka krav krmených kontaminovanou stravou, což představuje značné riziko u dětí. Pro zjištění rizika u lidí byly použity ovarektomizované dospělé opičí samice, nebyl však zjištěn žádný hormonální efekt při příjmu nižším než 50 µg zearalenonu/kg tělesné hmotnosti denně.