Jedy řas

Omamné toxiny řas (ASP)
Ciguaterové toxiny řas (CFP)
Průjmové toxiny (DSP)
Neurotoxiny řas (NSP)
Paralytické toxiny řas a sinic (PSP)
Prymnetoxiny
Alkaloidní neurotoxiny řas
Ostatní

Alkaloidní neurotoxiny řas

Typ toxinu:

Glenodinin (indolový alkaloid)

Producent:

Sladkovodní dinoflagellát - Peridinium polonicum.

Toxicita:

Selektivně toxický pro ryby (LD 100 pro Orizyas latipes je 0,13 mg/l !!), smrt nastává během 40 min. Známy jsou masivní úhyny ryb z Kanady a Japonska.