Jedy řas

Omamné toxiny řas (ASP)
Ciguaterové toxiny řas (CFP)
Průjmové toxiny (DSP)
Neurotoxiny řas (NSP)
Paralytické toxiny řas a sinic (PSP)
Prymnetoxiny
Alkaloidní neurotoxiny řas
Ostatní

Neurotoxiny řas (NSP)

Typ toxinu:

Brevetoxin B, brevetoxin C, GB3, polyethery

Producent:

Gymnodinium breve (Ptychodiscus brevis) , Dinoflagellates

Princip účinku:

Na-kanály - brání uzavírání , způsobuje nekontrolovatelný tok iontů, vede k depolarizaci (narozdíl od paralytických toxinů řas a sinic, které depolarizují membrány blokací Na kanálů).

Příznaky intoxikace:

Křeče, respirační potíže, smrt udušením, nebo zástavou srdce. Časté jsou v přírodě efekty na žáby a obojživelníky, které slouží i pro laboratorní modely. Dokumentované případy jsou pouze u obratlovců (vodní ptáci, ryby, obojživelníci a savci), efekty na bezobratlé (korýši, vířníci) nebyly pozorovány ani při aplikaci čistých NSP.