Rostlinné jedy

1) Alkaloidy

2) Glykosidy

3) Silice

4) Terpeny

5) Polyacetylované sloučeniny

6) Proteiny a peptidy

7) Toxické aminokyseliny

8) Rostlinné kyseliny

Sekundární metabolismus

Biogeneze sek. metabolitů

Působení:

× nervový systém

× dýchací ústrojí

× srdce

× krev

× játra

× trávící trakt

× ledviny

× alergie

× fotosenzibilizace

Alergie

Alergii lze definovat jako stav zvýšené citlivosti organismu na celou řadu určitých látek, které mají schopnost alergizovat, tj. mají tzv. imunogenní vlastnosti. Mohou to být i látky toxické, pak je nutné rozlišit, jakým podílem tyto látky působí toxicky a jakým naopak způsobují přecitlivělost - alergii. Jsou osoby mající vrozenou schopnost se snadněji alergizovat tzv. atopici, kteří vytvářejí (zejména při opakovaném kontaktu s antigenním materiálem alergenem) zvláštní typ protilátek - imunoglobuliny typu IgE (reaginy). Po určité době latence a opakovaném styku s alergenem se projeví u těchto osob časná alergická přecitlivělost prvního typu - anafylaxe, atopie. Tato přecitlivělost se rozvíjí dále ve dvou fázích: v první bez klinických příznaků, v druhé se objevují příznaky typu pylové rýmy, zánětu spojivek, kopřivky, otoků, laryngospazmu, astmatického záchvatu, průjmů s křečemi. Pronikne-li alergen přímo do krevního oběhu může nastat nejzávažnější alergická příhoda - anafylaktický šok ohrožující život. Vedle atopie existují stavy tzv. neatopické přecitlivělosti, ve vztahu k rostlinnému materiálu se jedná o tzv. reakci pozdního, IV. typu přecitlivělosti, která se uplatňuje především v kůži při vývoji kontaktního ekzému.

Alergeny lze rozdělit na:

  • Inhalační - nejvýznamnější jsou pyly různých druhů rostlin (viz tabulka níže); alergickým projevem je tzv. pylová rýma. Většina inkriminovaných rostlin jsou anemofilní druhy s obrovskými kvanty lehkého pylu. Velikost zrn je tak nepatrná (10-40 µm), že mohou být vdechovány až do bronchiolů. Naše nejvýznamnější alergenní pyly jsou uvedeny v tabulce. Příčinou astmatu může být inhalace i jiných rostlinných částí než pyl. Problémy s dýcháním jsou vyvolány zúžením malých průdušek způsobeným kontrakcí hladkého svalstva malých průdušek, edémem sliznice a nadprodukcí hlenů ulpívajících v průsvitu průdušek.
  • Kontaktní - látky způsobující nejjasnější alergickou odpověď vyvíjející se v místě kontaktu. Symptomy závisí na rozsahu kontaktu a mohou se stupňovat od pouhého zarudnutí, svědění, otoku až po výrazné poškození kůže.
  • Alimentární - symptomy působení těchto látek se mohou projevit kdekoliv v GITu. Jsou to zvracení, průjmy, bolesti břicha, celkové překrvení pokožky až smrt. Mírné případy se projeví pocity slabostí, depresí, podrážděností a nervozitou. Tyto alergie jsou často doprovázeny překrvením pokožky a vyrážkami.
Český název rostliny Latinský název rostliny Měsíc výskytu pylu
Olše šedá Alnus incana  II. - IV.
Líska obecná Corylus avellana  II. - IV.
Topol černý Populus nigra  III. - IV.
Vrba, různé druhy Salix sp. div.  III. - IV.
Bříza bělokorá Betula pendula  III. - IV.
Buk lesní Fagus silvatica  III. - V.
Jasan ztepilý Fraxinus excelsior  IV. - V.
Tomka vonná Anthoxanthum odoratum  IV. - VI.
Pampeliška lékařská Taraxacum officinale  V. - VI.
Akát (trnovník) Robinia pseudo-acacia  V. - VI.
Trojštět žlutavý Trisetum flavescens  V. - VI.
Lipnice luční Poa pratensis  V. - VIII.
Psárka luční Alopecurus pratensis  V. - VII.
Chundelka metlice Aspera spica-venti  V. - VII.
Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius  V. - VIII.
Srha laločnatá Dactylis glomerata  V. - VIII.
Jílek, různé druhy Lolium sp. div.  V. - VIII.
Bojínek luční Phleum pratense  V. - VIII.
Jitrocel kopinatý Plantago lanceolata  V. - IX.
Pustoryl vonný Philadelphus coronarius  V. - VI.
Lípa srdčitá Tilia cordata  V. - VII.
Kostřava červená Festuca rubra  VI. - VII.
Psineček, různé druhy Agrostis sp. div.  VI. - VII.
Ovsíř luční Helictotrichon pratense  VI.
Bez černý Sambucus nigra  VI. - VIII.
Medyněk vlnatý Holcus lanatus  VI. - IX.
Pelyněk pravý Artemisia absinthium  VII. - IX.
Ambrózie vyvýšená Ambrosia elatior  VII. - IX.
Merlík bílý Chenopodium album  VII. - X.
Troskut prstnatý Cynodon dactylon  VII. - XII.
Zlatobýl kanadský Solidago canadensis  VIII. - IX.