Rostlinné jedy

1) Alkaloidy

2) Glykosidy

3) Silice

4) Terpeny

5) Polyacetylované sloučeniny

6) Proteiny a peptidy

7) Toxické aminokyseliny

8) Rostlinné kyseliny

Sekundární metabolismus

Biogeneze sek. metabolitů

Působení:

× nervový systém

× dýchací ústrojí

× srdce

× krev

× játra

× trávící trakt

× ledviny

× alergie

× fotosenzibilizace

Výskyt kyanogenních glykosidů v rostlinách rostoucích u nás

glykozid  rostlina  čeleď
amygdalin  skalník obecný (Cotoneaster intergerrimus) Rosaceae
kdouloň obecná (Cydonia vulgaris) Rosaceae
jabloň lesní (Malus sylvéstris) Rosaceae
mandloň obecná (Amygdalus communis) Rosaceae
meruňka obecná (Armeniaca vulgaris) Rosaceae
bobkovišeň lékařská (Laurocerasus officinalis) Rosaceae
střemcha obecná (Padus avium) Rosaceae
broskvoň obecná (Persica vulgaris) Rosaceae
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) Rosaceae
hlohovec šarlatový (Pyracantha coccinea) Rosaceae
dhurrin  čirok obecný (Sorghum bicolor) Poaceae
čirok halabský (Sorghum halepense) Poaceae
holocalin bez černý (Sambucus nigra) Loniceraceae
p-hydroxymandelonitril žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) Ranunculaceae
linamarin  štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) Fabaceae
jetel plazivý (Trifolium repens) Fabaceae
len setý (Linum usitatissimum) Linaceae
len vytrvalý (Linum perenne) Linaceae
mák oranžový (Papaver croceum) Papaveraceae
lotaustralin  jetel plazivý (Trifolium repens) Fabaceae
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) Fabaceae
len setý (Linum usitatissimum) Linaceae
len vytrvalý (Linum perenne) Linaceae
prunasin  bez černý (Sambucus nigra) Loniceraceae
hasivka orličí (Pteridium aquilinum) Polypodiaceae
kdouloň obecná (Cydonia vulgaris) Rosaceae
třešeň ptačí (Cerasus avium) Rosaceae
bobkovišeň lékařská (Laurocerasus officinalis) Rosaceae
střemcha obecná (Padus avium) Rosaceae
broskvoň obecná (Persica vulgaris) Rosaceae
hledíček menší (Microrrhinum minus) Scrophulariaceae
sambunigrin bez černý (Sambucus nigra) Loniceraceae
taxiphyllin tis červený (Taxus baccata) Taxaceae
triglochinin žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) Ranunculaceae
vicianin vikev setá subsp. černá (Vicia angustifolia) Fabaceae
zierin bez černý (Sambucus nigra) Loniceraceae