Rostlinné jedy

1) Alkaloidy

2) Glykosidy

3) Silice

4) Terpeny

5) Polyacetylované sloučeniny

6) Proteiny a peptidy

7) Toxické aminokyseliny

8) Rostlinné kyseliny

Sekundární metabolismus

Biogeneze sek. metabolitů

Působení:

× nervový systém

× dýchací ústrojí

× srdce

× krev

× játra

× trávící trakt

× ledviny

× alergie

× fotosenzibilizace

Terpeny

Terpeny dělíme je podle počtu isoprenových jednotek na monoterpeny (2 izoprenové jednotky), seskviterpeny (3), diterpeny (4), triterpeny (6) atd.

Monoterpeny

Komponenty některých toxických silic čeledi cypřišovitých (Cupressaceae) a hluchavkovitých.

Seskviterpeny

Prudké křečové jedy některých rostlin jihovýchodní Asie např. pikrotoxin a koriamyrtin z Anamirta cocculus ap., dále gossypol ze semen bavlníku (Gossypium). Z našich rostlin přichází do úvahy prha (Arnica) a záplevák (Helenium) s obsahem helenalinu a značný počet seskviterpenických laktonů způsobujících kontaktní alergie z dalších rostlin čeledi Asteraceae - hvězdnice (Aster), pelyněk (Artemisia), jiřinka (Dahlia), jestřábník (Hieracium), heřmánek (Chamomilla), slunečnice (Helianthus), třapatka (Rudbeckia), vratič (Tanacetum), oman (lnula), měsíček (Calendula), celík (Solidago), řimbaba (Pyrethrum).

Diterpeny

Některé rostliny čeledi Ericaceae obsahují diterpenoidy s perhydroazulenovým skeletem - grayanotoxiny (andromedotoxin, acetylandromedol ap.), které lze označit jako vysoce toxické, s afinitou k myokardu savců. Jejich toxicita je interpretována jako specifické zvýšení membránové permeability pro sodíkový iont. Mezerein z lýkovce (Daphne) a estery forbolu v čeledi pryšcovitých dráždí pokožku až vyvolávají rakovinu kůže.

Triterpeny

Kukurbitaciny, látky rostlin čeledi Cucurbitaceae a tzv. lantadeny A a B z čeledi Verbenaceae.