Rostlinné jedy

1) Alkaloidy

2) Glykosidy

3) Silice

4) Terpeny

5) Polyacetylované sloučeniny

6) Proteiny a peptidy

7) Toxické aminokyseliny

8) Rostlinné kyseliny

Sekundární metabolismus

Biogeneze sek. metabolitů

Působení:

× nervový systém

× dýchací ústrojí

× srdce

× krev

× játra

× trávící trakt

× ledviny

× alergie

× fotosenzibilizace

PŮSOBENÍ ROSTLINNÝCH JEDŮ
zdroje informací

Ústrojí člověka, která bývají nejčastěji zasažena působením rostlinných jedů:

Další možná postižená ústrojí naleznete na následujících dvou stranách:

Nervový systém

Postižen je především autonomní systém, vzniká disharmonie parasympatiku a sympatiku. Toxické látky působící na nervový systém mohou také ovlivňovat rychlost a koordinaci kontrakcí svaloviny obojího typu. Některé jedy vyšších rostlin mohou při chronické intoxikaci způsobovat typické poškození mozku a nervového systému, je to příznačné pro tryptaminové alkaloidy chrastíce rákosovité (Phalaris arundinacea) apod.; projevuje se svalovým tremorem, svěšenou hlavou, nekoordinací pohybů u zvířat spásajících tuto trávu. Principem je působení na serotonergní receptory v mozku a míše. Také chronická intoxikace kyanogenními rostlinami vede k ataxické neuropatii charakterizované poškozením očních, ušních a periferních nervů a k postupnému degenerativnímu poškození CNS, či cerebrální anoxii. Takto se může rozvinout intoxikace např. u domácích zvířat spásajících trávy druhu čirok a troskut. Neurologické syndromy vykazuje i intoxikace jílkem.

Dýchací ústrojí

Obvykle dochází k zneprůchodnění dýchacích cest, popř. útlumu dýchacího centra. Dýchací ústrojí může být také cestou průniku jedu do organismu, např. vdechnutí obilného prachu kontaminovaného jedy plesnivkotvarých hub.

Srdce

Srdce může být přímo zasaženo látkami typu kardenolidů, alkaloidů, specifických terpenů, kyanidovou intoxikací ap., ale i nepřímo disharmonií autonomního systému.

Krev

Řada rostlinných jedů způsobuje změny v krevní srážlivosti, některé látky aglutinují erytrocyty, jiné je hemolyzují.

Játra

Řada látek vstřebávajících se z trávícího traktu poškozuje jaterní buňky. Jsou popisovány případy akutní hepatitis vyvolané dlouhodobým používáním ožanky kalamandry (Teucrium chamaedrys) jako léčivé rostliny. Řada rostlinných metabolitů je výrazně hepatotoxických, hepatokancerogenních. Mnohé jedy jsou játry detoxikovány.

Trávící trakt

Velmi častý projev intoxikací je zvracení. Je vyvolán řadou rostlinných jedů, ale i prostřednictvím psychického, či jiného vlivu. Jde o reflexní reakci. Jedy mohou ovlivňovat enzymovou aktivitu mikroorganismů ve střevech a naopak jejich zvýšená aktivita může štěpením toxických látek vyvolat jejich větší jedovatost. Může také dojít k zácpě, či průjmům. Některé látky mohou vyvolat při chronické intoxikaci intestinální fibrózu.

Šťavelan vápenatý, respektive jeho rafidová forma, může mechanicky poškozovat sliznice a být příčinou jejich zánětů, podobně mohou působit třísloviny.

Lektiny vykazují zvláštní biologickou aktivitu, kdy vazbou na receptorové místa na povrchu epitelových buněk střev znemožňují absorbci živin z GITu.

Enzymové inhibitory - některé metabolity rostlin inhibují proteolytické a amylolytické enzymy jako jsou trypsin, chymotripsin a amyláza. Nejrozšířenější jsou inhibitory trypsinu. Tyto látky jsou velice stabilní, způsobují inhibici interferující s proteinovým trávením, pankreatickou hypertrofií, zvýšenou sekrecí pankreatických enzymů a metabolickou poruchu v utilizaci sirných aminokyselin. To vše se nejčastěji projevuje u zvířat krmených krmivem bohatým na inhibitory trypsinu.

Ledviny

Řada rostlinných jedů může vyvolat záněty až nekrózy ledvinové tkáně.