Toxikologie

Definice toxikologie

Historie toxikologie

Členění toxikologie

Definice jedu

Základy toxikologie

Cesta jedu organismem

Aplikace
Resorpce
Distribuce
Biotransformace
Eliminace

Vliv toxického agens na buňku

Mechanismus toxického účinku

Stupně poškození buňky

Projevy toxického účinku

eliminace

Proces vedoucí k odstranění aktivní látky z organismu. Aplikované látky a jejich metabolity se z organismu odstraňují různými cestami. Většina látek je vylučována močí či stolicí. Hydrofilní produkty biotransformace s menší molekulovou hmotností přestupují přednostně z jaterní buňky do krve a jsou vyloučeny močí, zatím co metabolity s větší molekulovou hmotností přestupují z jaterní buňky do žluči a tou jdou do střev a jsou eliminovány stolicí (pokud nepodléhají zpětné resorpci).

Hlavním vylučovacím orgánem pro většinu látek jsou však již zmíněné ledviny, přičemž látky se močí vylučují buď v metabolizované podobě nebo ve formě nezměněné. Látky se z krve do moči dostávají několika způsoby:

 1. glomerulární filtrace přes cévní stěnu 
  V oblasti glomerulárních kapilár jsou filtrována v krvi rozpuštěná léčiva, která nejsou vázaná na bílkoviny krevní plazmy. Je to děj pasivní a takto se látka dostává z krve do primární moči.
   
 2. tubulární sekrece
  Děj probíhající ve střední části tubulu pomocí aktivních transportních mechanismů (probíhá pomocí přenašečů za spotřeby energie). Takto se do moči dostávají některé ionty.
   
 3. pasivní difůze
  Tento děj souvisí se zmenšením objemu moči které proběhne při průtoku tubulem (objem se zmenší asi 100x), tím se totiž zvýší koncentrace eliminovaných látek a vzniká tedy velký koncentrační rozdíl mezi močí a krví a některé látky jsou zpětně resorbovány. Zpětná resorpce je zde značně závislá a disociaci látek. Vzhledem k tomu, že látky disociované nejsou schopny zpětné resorpce, dá se zde využít cílené změny pH k podpoře vylučování některých látek (využití při intoxikacích).

Výsledné vyloučené množství látky močí je závislé na všech třech již uvedených faktorech. Mimo tyto však existují ještě další faktory, které ovlivňují vylučování látek ledvinami:

 • funkční stav ledvin (při porušené funkci ledvin se některé látky mohou v organismu kumulovat)
 • prokrvení ledvin (při jeho snížení se sníží i glomerulární filtrace a dochází opět ke kumulaci látky)
 • podání diuretik (zvýšením diurézy se zvýší i množství vyloučené látky).

Z malé části se jedy vylučují i jinými orgány. S praktického hlediska je nutno pamatovat, že mnoho alkaloidů přejde do mléka nebo do masa. Také v mléce kojících žen, které kouří tabák, byl dokázán nikotin, a to v množství, jež způsobovalo poruchy u kojence.