Toxikologie

Definice toxikologie

Historie toxikologie

Členění toxikologie

Definice jedu

Základy toxikologie

Cesta jedu organismem

Aplikace
Resorpce
Distribuce
Biotransformace
Eliminace

Vliv toxického agens na buňku

Mechanismus toxického účinku

Stupně poškození buňky

Projevy toxického účinku

STUPEŇ POŠKOZENÍ BUŇKY
zdroje informací

Stupeň poškození buňky může být rozdílný a bývá zpravidla odstupňovaný. Poškození buňky je charakterizované:

  • Cytopatický efekt je efekt, kdy při interakci buňky s toxickou látkou dochází k narušení některých procesů probíhajících v buňce, přičemž ale životaschopnost buňky je zachovaná.
  • Cytostatický efekt je efekt, kdy základní funkce buňky působením toxických látek zůstávají nepoškozené, ale buňka se nemůže množit.
  • Cytotoxický efekt je charakterizovaný tím, že při působení toxických látek dochází k usmrcení buňky.

V každém případě však vážnější a hlavně ireverzibilní poškození buňky nemusí vždy vést k jejímu zániku. Může však dojít k postupnému odumírání jednotlivých buněk (degenerace buněk), a to bývá označované jako nekrobióza buněk. Buňky jsou však velmi odolné a velmi často dochází k postupnému odstraňovaní poškození. Tento proces se u souboru buněk nazývá regenerace tkáně. Taktéž citlivost buněk proti poškození toxickými látkami je diferencovaná podle svého charakteru. S tím souvisí odlišná citlivost různých tkání jednoho organizmu proti jednotlivým toxickým látkám. Tato vlastnost se označuje termínem diferenciace buněk.