THEOBROMIN

Chemický název:
Alternativní názvy: 3,7-dimethylxanthin
CAS: 83-67-0
Sumární vzorec:

Molární hmotnost:
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50: Myš s.c 0,6 g/kg
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Purinový derivát obsažený spolu s kofeinem v kávě (Coffea arabica), v čaji (Camellia thea), v kakau (Theobroma cocao), v kole (Cola acuminata), v maté (Ilex paragueyensis) a v guaraně (Paullinia cupana). Účinky podobné kofeinu, avšak na myokard působí silněji, rovněž silnější je účinek diuretický. 

Použitá literatura: 

Chemicals

JK & PK

Zpět