Ostatní

Autoři a spolupracovníci

Zdroje informací

WWW Rozcestí

Přidat Toxikon k oblíbeným položkám

Zdroje informací

Projektu Toxikon je založen především na informacích pocházejících od specialistů na jednotlivé oblasti toxikologie. I z tohoto důvodu zde uvádíme použité zdroje informací seřazené podle těchto oblastí, respektive podle zařazení do skupiny v Toxikonu.

Toxikologie definice, historie, členění; Definice jedu

 • Základy toxikologie pro farmaceuty; PharmDr. Marie Vopršalová, CSc., Doc. RNDr. Pavla Žáčková, CSc.; Karolinum 2000
 • Klinická toxikologie; Doc. MUDr. Ota Riedl, CSc., prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc. a spolupracovníci; Avicenum, 1980 
 • Naše jedovaté rostliny; Doc. RNDr. Václav Jirásek, Doc. MUDr. Rudolf Zadina a Doc. RNDr. PhMr. Zdeňek Blažek; Nakladatelství ČSAV 1957

Jedy anorganické

 • Základy toxikologie pro farmaceuty; PharmDr. Marie Vopršalová, CSc., Doc. RNDr. Pavla Žáčková, CSc.; Karolinum 2000
 • Klinická toxikologie; Doc. MUDr. Ota Riedl, CSc., prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc. a spolupracovníci; Avicenum, 1980

Jedy bakterií

 • Lékařská mikrobiologie - bakteriologie, virologie, parazitologie; autorský kolektiv (editor obecné bakteriologie Prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc., editoři speciální bakteriologie Doc. MUDr. Marek Bednář a Doc. MUDr. Andrej Souček, CSc.); Marvil 1996
 • Speciální veterinární mikrobiologie; Doc. MVDr. František Vařejka, CSc., MVDr. Ing. Oldřich Mráz, CSc., Doc. MVDr. Jiří Smola, CSc.; SZN 1989
 • fotografie z elektronového mikroskopu: Dennis Kunkel Microscopy, Inc. - Dennis Kunkel

Jedy sinic

 • Cyanobakterie jako producenti biologicky aktivních látek - limnologické souvislosti, vliv na zdraví obyvatel a na zdraví ekosystémů; učební text zkomponovaný pro přednášku "Ekotoxikologické aspekty biotoxinů 2001" od Doc. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. Tento text je přístupný také v rozšířené formě (včetně uvedených citací) na www.sinice.cz.

Jedy řas

 • Toxiny řas; učební text zkomponovaný pro přednášku "Ekotoxikologické aspekty biotoxinů 2002" od Doc. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc.

Jedy rostlinné

 • Rostliny způsobující otravy a alergie; Doc. DrPh. Ing. PhMr. Jan Baloun, CSc., Doc. RNDr. Luděk Jahodář, CSc., RNDr. PhMr. Irena Leifertová, CSc., Doc. MUDr. Stanislav Štípek, CSc.; Avicenum 89
 • Toxikologicky významné rostliny na území ČR článek od Prof. RNDr. Luďka Jahodáře, CSc. vydaný v Solutiu1997
 • Naše jedovaté rostliny; Doc. RNDr. Václav Jirásek, Doc. MUDr. Rudolf Zadina a Doc. RNDr. PhMr. Zdeňek Blažek; Nakladatelství ČSAV 1957

Jedy nižších hub

 • Mikromycety a mykotoxiny - vliv na zdraví člověka a živých organismů učební text zkomponovaný pro přednášku Ekotoxikologické aspekty biotoxinů 2001 od MVDr. Vladimíra Ostrého, CSc.
 • Jedovaté houby článek od Prof. RNDr. Luďka Jahodáře, CSc. vydaný v Solutiu1998
 • Ochrana zdraví občanů v domácnostech: plísně a mykotoxiny v potravinách článek z časopisu Výživa a potraviny, 6/1998 (s. 162-164.) od MVDr. Vladimíra Ostrého, CSc. 
 • Fumonisiny, mykotoxiny produkované Fusarium spp. článek od MVDr. Vladimíra Ostrého, CSc. a Doc. MVDr. Jiřího Rupricha, CSc. z Mykologických listů, 60, 1997, s. 11-18.
 • Výskyt fumonisinů v potravinách na bázi kukuřice v České republice český překlad The occurrence of fumonisins in corn, based commodities in the Czech Republic. Czech J. Food Sci., 16, 1998, s. 117-121. od MVDr. Vladimíra Ostrého, CSc. a Doc. MVDr. Jiřího Rupricha, CSc.
 • Praktické aspekty ochrany a podpory veřejného zdraví před mikromycety a mykotoxiny text od MVDr. Vladimíra Ostrého, CSc. odeslán do tisku publikace Mykologické listy; ve starší verzi byl příspěvek přednesen Vladimírem Ostrým: Praktické aspekty ochrany a podpory veřejného zdraví před plísněmi a mykotoxiny. In: Sborník Zkušenosti s asanací a dezinfekcí lokalit kontaminovaných plísněmi. Sdružení pracovníků DDD Praha, ČSVTS Praha, 1999, s. 1-6.
 • Ostrý, V., Ruprich, J.: Ergotismus, hygienický a zdravotní problém současnosti? Mykologické listy, 54, 1995, s. 12-16.
 • Chemie námelových alkaloidů z Encyklopedie psychotropních rostlin.
 • Ostrý, V.: Historie epidemií ergotizmu. Mykologické listy, 75, 2000, s. 15-21.
 • Ostrý, V., Ruprich, J.: Mykotoxiny v potravinách - Výskyt a stanovení mykotoxinu kyseliny cyklopiazonové ve svalovině brojlerů kuřat a krůt. Veterinářství 5/94, s. 216-217

Jedy vyšších hub

 • Jedovaté houby; Kubička, Erhartovi; Avicenum 1980
 • Jedovaté houby; článek od Prof. RNDr. Luďka Jahodáře, CSc. vydaný v Solutiu1998
 • Atlas Hub; Ladislav Hagara; Neografie 1993
 • Atlas tržních a jedovatých hub; Smotlocha, Malý; SZN 1989

Jedy živočichů

 • Základy toxikologie pro farmaceuty; PharmDr. Marie Vopršalová, CSc., doc. RNDr. Pavla Žáčková, CSc.; Karolinum 2000
 • Toxiny jedovatých živočichů - učební text zkomponovaný pro přednášku Ekotoxikologické aspekty biotoxinů 2001 od Doc. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. a MVDr. Dagmar Dvořákové Ph.D..
 • Giftfiebel (Giftstoffe aus der Tier- und Pflanzenwelt); Christoph Mayr; Bechtermunz Verlag 1995

Toxikokinetika, Projevy TÚ, Mechanismus TÚ

 • Základy toxikologie pro farmaceuty; PharmDr. Marie Vopršalová, CSc., doc. RNDr. Pavla Žáčková, CSc.; Karolinum 2000
 • zápisky autora (PK) z hodin farmakologie PharmDr. Ireny Sládkové
 • Funkční somatologie; Michal Schreiber a koletiv, H&H 1998