Projekt TOXIKON je internetovým přehledem toxikologie.

Informace zde uvedené pocházejí od českých i zahraničních kapacit na různé oblasti toxikologie.

Doufáme, že i Vy zde naleznete informace které hledáte.

AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Projekt Toxikon založili Pavel Krmenčík a Jiří Kysilka, v době kdy oba autoři studovali na VŠ, kde se vzdělávali v oblastech přímo souvisejících s oblastmi zájmu celého projektu biotox.cz. Mimo tyto autory se však na projektu Toxikon podílelo i několik spolupracovníků z odborných kruhů, kteří přispěli k rozvoji tohoto projektu. Autoři tímto velmi děkují všem spolupracovníkům a lidem kteří se snaží jakkoliv přispět k rozvoji těchto stránek.

Ke kontaktování autorů můžete použít níže uvedené emailové adresy. Oba autoři sice mohou spolupracovat v rámci celého projektu Toxikon na všech článcích, ale pokud nás potřebujete kontaktovat kvůli určité kapitole projektu Toxikon, použijte prosím email uvedený u dané kapitoly.

 

Pavel Krmenčík Jedy bakterií
Jedy sinic
Jedy rostlin
Jedy nižších hub
Jedy vyšších hub
Jedy živočišné
Cesta jedu organismem
Mechanismus toxického účinku
Projevy toxického účinku
Jiří Kysilka Jedy anorganické
Definice toxikologie
Historie toxikologie
Členění toxikologie
Definice jedu

 

Velké poděkování za pomoc při tvorbě tohoto projektu patří především Doc. Ing. Blahoslavu Maršálkovi CSc. (Botanický ústav Akademie věd České Republiky) a MVDr. Vladimíru Ostrému CSc. (Národní referenční centrum pro mikroskopické houby a jejich toxiny v potravinových řetězcích, Centrum hygieny potravinových řetězců, Státní zdravotní ústav). Dále touto cestou děkuji i Mgr. Miroslavu Koškovi za pomoc s překladem textů pro tento projekt.