Toxikologie

Definice toxikologie

Historie toxikologie

Členění toxikologie

Definice jedu

Základy toxikologie

Cesta jedu organismem

Aplikace
Resorpce
Distribuce
Biotransformace
Eliminace

Vliv toxického agens na buňku

Mechanismus toxického účinku

Stupně poškození buňky

Projevy toxického účinku

Definice jedu

"Všechny sloučeniny jsou jedy. Neexistuje sloučenina, která by jedem nebyla. Rozdíl mezi lékem a jedem tvoří dávka."
Paracelsus

 

Paracelsova definice jedu je dosti široká, ale také všeobecně pravdivá. Skutečně - každá látka se může za jistých okolností stát jedem. Mezi jedy patří na jedné straně i chlorid sodný (smrtelná dávka je pro člověka asi 200 g) či destilovaná voda (smrtelná dávka asi 10 l), na druhé straně však také botulotoxin, jehož toxické účinky se projevují už při požití zlomků miligramu.

To, zda se projeví toxický účinek látky, závisí kromě dávky i na cestě, kterou látka do organismu vstoupila, na druhu organismu i na jeho individuálních vlastnostech. Projev toxického účinku může ovlivnit ještě celá řada dalších faktorů. Proto není jednotná definice jedu vůbec jednoduchá.

Se slovem "jed" je vždy spojena představa škodlivé látky, způsobující poruchu normálních funkcí organismu, podobně jako se slovem "lék" slučujeme pojem látky užitečné, ač mezi oběma není prakticky rozdílu. Např. alkaloid atropin je v určité dávce lékem a ve větším množství jedem. Podobně digitoxin, kolchicin, scilaren, alkaloidy námelové atd.

Jako jed tedy označujeme látku, která vpravena do organismu nebo na organismus v relativně malém množství a působící chemicky nebo fyzikálně chemicky, je s to vážně poškodit organismus nebo přivodit dokonce i smrt. Relativní pojem "malé množství" řadí mezi jedy opravdu značné množství látek.

Mezi jedy obvykle nepočítáme látky, působící fyzikálně - např. horkou vodu, která působí místně termicky, rozemleté sklo, které účinkuje místně mechanicky. Na rozhraní stojí látky, působící místně chemicky, např. koncentrované kyseliny. Se slovem jed je obvykle spojen celkový účinek. Za jedy na druhé straně nepovažujeme ani bakterie či viry, které způsobí infekční onemocnění. Některé bakterie však vytvářejí toxiny, o nichž toxikologie pojednává.