Toxikologie

Definice toxikologie

Historie toxikologie

Členění toxikologie

Definice jedu

Základy toxikologie

Cesta jedu organismem

Aplikace
Resorpce
Distribuce
Biotransformace
Eliminace

Vliv toxického agens na buňku

Mechanismus toxického účinku

Stupně poškození buňky

Projevy toxického účinku

TOXIKOKINETIKA
nebo-li
CESTA JEDU ORGANISMEM
zdroje informací

Toxikokinetika je věda sledující osud toxické látky v organismu od její aplikace až po její eliminaci. Při tvorbě této kapitoly jsem vycházel ze svých zápisků z farmakokinetiky (ta sleduje osud léčiva v organismu), jelikož se domnívám, že zde není prakticky žádný větší rozdíl (nemluvě o tom, že každé léčivo může být i jedem). Z toho důvodu si ve většině případů pod pojmem látka můžete představit jak látku toxickou tak i léčivou.

Tato kapitola je (leč stručně pojatá) poněkud obsáhlejší a tak jsem ji rozdělil na několik stránek.

Aplikace

  1. Externí
  2. Interní
    1. Enterální
    2. Parenterální

Resorpce

1) Pasivní transport

2) Spřažený transport

3) Aktivní transport

4) Vezikulární transport
 

Faktory ovlivňující resorpci

Distribuce

Biotransformace

Faktory ovlivňující biotransformaci

Eliminace