Anorganické jedy

Antimon

Argon

Arsen

Baryum

Berylium

Bor

Bismut

Cesium

Cín

Draslík

Dusík

Fosfor

Francium

Galium

Germanium

Helium

Hliník

Hořčík

Indium

Krypton

Křemík

Kyslík

Lithium

Neon

Olovo

Radium

Radon

Rubidium

Síra

Sodík

Stroncium

Thalium

Uhlík

Vápník

Vodík

Xenon

VIII.A skupina - vzácné plyny

Mezi vzácné plyny patří helium, neon, argon, krypton, xenon a radioaktivní radon. Vzácné plyny nejsou toxikologicky významnou skupinou prvků. Vyskytují se v úhrném množství asi 1% ve vzduchu, aniž by byly nějakým způsobem toxické. Za zmínku stojí radon, který jakožto radioaktivní zářič při vniknutí do organismu působí různá poškození, zejména podmiňuje vznik rakoviny. Radon se vyskytuje zejména na místech, kde při stavbě budov došlo k poškození jeho podzemních ložisek, přičemž plyn potom může volně unikat na povrch.

Potenciální toxikologický význam by mohly mít též sloučeniny xenonu, fluoridy xenonu jsou silnými oxidačními a fluoračními činidly, oxid xenonvý a xeničelý jsou látky extrémně výbušné. Sloučeniny xenonu však nejsou natolik obvyklé, aby bylo riziko otravy nějak uvažovatelné.