Jedy řas

Omamné toxiny řas (ASP)
Ciguaterové toxiny řas (CFP)
Průjmové toxiny (DSP)
Neurotoxiny řas (NSP)
Paralytické toxiny řas a sinic (PSP)
Prymnetoxiny
Alkaloidní neurotoxiny řas
Ostatní

Omamné toxiny řas (ASP)

Typ toxinu:

Domoic acid, isodomoic acid D2, E3

Producent:

Penátní rozsivky Amphora, Nitzchia.

Toxicita:

LD100 0,2 mg/kg ž.v.

Princip účinku:

Nahrazuje kys. glutamovou vazbou na glutamové receptory v mozku. Selektivně otevírá Na kanály v postsynaptické membráně, čímž ji depolarizuje.

Další účinky: 

Kromě vlivu na CNS je domoic acid příčinou žaludečních nevolností a zvracení. Nemá mutagenní účinky. Nejčastěji je analyzována příčina otravy prostřednictvím ústřic a měkkýšů z nekontrolovaných aquakultur (známé jsou otravy prostřednictvím Mytilus edulis).