Jedy řas

Omamné toxiny řas (ASP)
Ciguaterové toxiny řas (CFP)
Průjmové toxiny (DSP)
Neurotoxiny řas (NSP)
Paralytické toxiny řas a sinic (PSP)
Prymnetoxiny
Alkaloidní neurotoxiny řas
Ostatní

Paralytické toxiny řas a sinic (PSP)

Typ toxinu:

Saxitoxin, neosaxitoxin, gonyautoxin, tetrodotoxin.

Producent:

Gonyaulax, Alexandrium (cysty jsou 10x toxičtější než veg.buňky), bentické obrněnky, sinice Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, Anabaena.

Toxicita:

LD100 člověk 1mg, příznaky při 0,001mg/kg ž.v.

Princip účinku:

Saxitoxin je blokátor Na kanálů (první toxin -zásadní vliv na poznání funkce Na a K kanálů a neurobiologie). Tetrodotoxin ruší akční potenciál nervových a svalových vláken (další informace o tetrodotoxinu naleznete u jedů ryb - otravy tetrodotoxinem).

Příznaky:

PSP jsou rychle absorbovány v zažívacím traktu, vyvolají rychlé příznaky (1-3min) zvracení, extrémně nízký tlak, nevolnosti, vliv na neuromuskulární a kardiovaskulární systém, smrt udušením. V poslední době (rok 2001 a 2002) je soustředěno několik laboratoří v Austrálii a USA na analýzy PSP toxinů ve sladkých vodách. Tam se jako naprosto neprobádané ukazují bentické obrněnky, které produkují neosaitoxin.