Houbové jedy

podle účinku:

A.
Hepatonefrotoxický syndrom

B.
Nefrotoxický syndrom

C.
Muskarinový syndrom

D.
Gastroentero-dyspeptický syndrom

E.
Antabusový syndrom

F.
Halucinogenní syndrom

G.
Pseudootravy

F) Halucinogenní syndrom

Halucinace se mohou vyskytovat při otravě celou řadou hub. Obecně by se dalo říct, že do psychiky se mohou promítnout prakticky jakékoli těžké stavy s narušením jaterních funkcí, kdy je mozek zaplavován toxiny z trávicího ústrojí, normálně játry odstraňovanými z krve. V této kapitole se však budeme zabývat přímo houbami jejichž toxiny působí selektivně na centrální nervový systém a vyvolávají halucinace. Patří sem především muchomůrka červená, muchomůrka tygrovaná a obrovská skupina psilocybinových a psilocinových hub.


Houba:

Muchomůrka červená - Amanita muscaria (popis , obrázek, Enpsyro*)

* popis a fotografii této a řady dalších psychoaktivních hub naleznete v projektu Enpsyro. Při kliknutí na odkaz se dostanete přímo na popis dané houby, zpět se dostanete kliknutím na tlačítko "Zpět" na každé stránce v pravém dolním rohu.

Toxiny:

Toxické látky v těchto muchomůrkách můžeme rozdělit na dvě skupiny:

1) bazické sloučeniny: cholin, acetylcholin, muskarin a muskaridin. Z těchto je nejúčinnější muskarin přítomný v množství 0,0002 %. Tyto složky se však uplatňují pouze v začátku intoxikace, hlavními toxickými látkami těchto hub je skupina druhá:

2) sloučeniny heterocyklické: kyselina ibotenová (derivát izoxazolu, respektive kyseliny glutamové), vyskytuje se v množství 0,03 - 0,1 %. Jedná se o hlavní účinnou látku, která je však nestálá a přechází v muscimol. Obě tyto látky působí jako falešné neurotransmitery. Další obsahovou látkou je derivát oxazolu muskazon. Tyto sloučeniny působí selektivně v CNS. Exkrece kyseliny ibotenové močí je rychlá, většina je vyloučena v nezměněné formě do 90 minut od konzumace. Je zajímavé, že vrchol intoxikace nastává až po vyloučení většiny kyseliny ibotenové z organismu. Muscimol se vyloučí močí asi za 6 hodin.

Toxicita:

LD50 myš: muskarin i.v. 0,23 mg/kg, muscimol s.c. 3,8 mg/kg, muscimol p.o. 45 mg/kg, kys. ibotenová i.v. 15,4 mg/kg, kys. ibotebnová p.o. 38,1 mg/kg. Práh projevu toxických účinků u člověka je 6 mg muscimolu, 30-60 mg kyseliny ibotenové, což může být obsaženo již v jedné plodnici této muchomůrky.

Otrava:

Protože je muchomůrka červená vzhledově velmi výrazná a známá, vyskytují se otravy pouze ojediněle.

Bezpříznakové období trvá 0,5 - 3 hodiny. Muskarin silně dráždící parasympatické nervstvo se u otrav touto houbou uplatňuje málo, pouze na začátku otravy - slinění, slzení, bolesti břicha, zvracení. Především se zde uplatňuje kyselina ibotenová a muscimol s výraznými psychotropními účinky. Otrava těmito houbami končí smrtelně asi v 5% případů.

Léčba:

Odstranění hub z trávícího traktu. V excitačním stádiu, kdy nemocný nespolupracuje, je často nutné podání apomorfinu, projímadla, absorbencia. K uvolnění neuromuskulárního dráždění lze použít kalcium glukonát. Dýchací nedostatečnost se léčí podle běžných zásad. Atropin lze použít pouze při plně rozvinuté muskarinové reakci.

Poznámka:

Další informace o účinku této houby na lidský organismus (a celkově o této houbě) naleznete v projektu Enpsyro.


Houba:

Muchomůrka tygrovaná - Amanita pantherina (popis , obrázek, Enpsyro*)

* popis a fotografii této a řady dalších psychoaktivních hub naleznete v projektu Enpsyro. Při kliknutí na odkaz se dostanete přímo na popis dané houby, zpět se dostanete kliknutím na tlačítko "Zpět" na každé stránce v pravém dolním rohu.

Toxiny:

Tato houba obsahuje jako toxické látky cholin a zřejmě muscimol.

Toxicita:

Intoxikaci způsobuje asi 100 g čerstvé houby.

Otrava:

K otravám touto muchomůrkou dochází často kvůli záměně za jiné muchomůrky.

Při otravě se uplatňuje psychoaktivní muscimol. Obraz otravy je zhruba stejný jako u výše uvedené muchomůrky červené. Otrava končí smrtelně v 1-2 %.

Léčba otravy:

Podobná jako u muchomůrky červené.


Houba:

Kropenatec lemovaný - Panaeolus subbalteatus (Enpsyro*)

Lysohlávka česká - Psilocybe bohemica (Enpsyro*)

Lysohlávka kopinatá - Psilocybe semilanceata (Enpsyro*)

Lysohlávka modrající - Psilocybe cyanescens (Enpsyro*)

Lysohlávka tajemná - Psilocybe arcana (Enpsyro*)

* popis těchto (a řady dalších) psychoaktivních hub naleznete v projektu Enpsyro. Při kliknutí na odkaz se dostanete přímo na popis dané houby, zpět se dostanete kliknutím na tlačítko "Zpět" na každé stránce v pravém dolním rohu.

Toxiny:

Psychoaktivními složkami těchto hub jsou indolové deriváty psilocin a jeho fosfátový ester psilocybin. Tyto látky působí přímo v centrálním nervovém systému přes serotoninové receptory a vyvolávají halucinace. Podrobnější informace o obsahových látkách lysohlávek naleznete v projektu Enpsyro.

Toxicita:

Dávka nutná k vyvolání toxického účinku se pohybuje okolo 4 mg. Obvyklá dávka používaná při lidském abúzu se pohybuje mezi 6 až 12 mg účinných složek, tj. 1-2 gramy sušené houby. Doposud nebyla popsána smrtelná otrava dospělého člověka houbami rodu lysohlávka.

Otrava:

Nejčastější příčinou intoxikace těmito houbami je jejich zneužívání jakožto halucinogenů, náhodná otrava je sporadická.

Doba latence se pohybuje okolo 15 až 60 minut (výjimečně až 120). První příznaky jsou brnění končetin, pocit tíhy končetin a chladu, poruchy rovnováhy a závratě jsou postupně přehlušeny nastupujícími příznaky psychózy, především zrakovými i sluchovými halucinacemi, které mohou být příjemné i nepříjemné. Projevy otravy většinou trvají 6 až 12 hodin a poté odezní. Podrobný popis průběhu intoxikace je uveden v projektu Enpsyro.

Léčba:

Zásah lékaře je doporučen v těžkých případech, kdy se použije diazepam a chlorpromazin k útlumu excitace a halucinací.

Poznámka:

Těmto houbám je věnována obsáhlá kapitola "Psilocybinové a psilocinové houby" v projektu Encyklopedie psychotropních rostlin (Enpsyro) umístěném rovněž na www.biotox.cz