Jedy živočišné

 • Prvoci
 • Láčkovci
 • Ostnokožci
 • Měkkýši
 • Blanokřídlý hmyz
 • Škorpióni
 • Pavouci
 • Ryby
 • Obojživelníci
 • Hadi
 • jedy láčkovců ( coelenterata )

  Mezi hlavní zástupce nebezpečné člověku patří:

  • ze skupiny polypů: Physalia physalis (Atlantský oceán, Středozemní moře)
  • ze skupiny medúz: Chiropsalmus quadrigatus, Chironex fleckeri (australské pobřeží)
  • ze skupiny korálů: Actinia equina - mořská sasanka (Středozemní moře, Atlantský oceán)

  Na chapadlech a někdy i na celém povrchu těla těchto živočichů jsou lokalizovány knidoblasty. Jsou to jednobuněčné jedové žlázy - nematocysty - uvnitř se spirálovitě stočeným vláknem s tenkým hrotem, které láčkovci vystřelují do těla živočichů. Vlákno i hrot jsou ponořeny do jedu.

  Jed

  Součásti jedu láčkovců tvoří farmakologicky aktivní látky, většinou nízkomolekulární peptidy a glykoproteiny - např. congestin, thalassin, eginatoxin.

  Intoxikace

  Po doteku většinou dochází k lokální reakci (bolestivé požahání jako kopřivami, erytém až vesikuly). Na sliznicích a na rohovce může dojít k ulceracím, které se jen pomalu hojí. V některých případech - u přecitlivělých Iidí při masivní intoxikaci - se přidruží i celková reakce s nevolností a zvracením, svalovými křečemi, poruchy dýchání, poškozením ledvin, srdeční slabostí. Byla zaznamenána i úmrtí.

  Na některých ostrovech v Pactfiku, ale i jinde, se mořské sasanky pojídají. Při tomto způsobu použiti mnohé druhu mohou vyvolat závažnou intoxikaci.

  Terapie

  Pokud zůstala na kůži přichycena chapadla, je třeba je ihned odstranit a postižené místo omýt (vodou, slabým roztokem čpavku, popř. alkoholu). Někdy se doporučuje místo kontaktu polít alkoholem, posypat práškem (např. pudrem) a jeho seškrabáním vyjmout nematocysty z kůže. Lokálně se aplikují anestetika, popřípadě kortikosteroidy.

  Terapie při celkových příznacích bývá symptomatická.