Jedy živočišné

 • Prvoci
 • Láčkovci
 • Ostnokožci
 • Měkkýši
 • Blanokřídlý hmyz
 • Škorpióni
 • Pavouci
 • Ryby
 • Obojživelníci
 • Hadi
 • jedy ostnokožců ( echinodermata )

  Z přibližně 6000 druhů těchto mořských živočichů jsou pro člověka nebezpečné některé mořské hvězdice (Asteroidea), mořští ježci (Echinoidea) a sumýši (Holothurioidea). Ostnokožci mají svůj povrch zvápenatělý, pokrytý ostny nebo trny. U některých druhů hvězdic a zejména mořských ježků jsou ještě trny (v tomto případě zvaná pedicelaria) opatřeny chapadélky, která se po dotyku sevřou, protnou pokožku a vpraví toxin do rány stahem příčně pruhovaných svalů. Některé druhy ostnokožců (hvězdice, ježci) vyvolávají otravu po požití.

  Jed

  Farmakologické vlastnosti toxinů ostnokožců jsou málo známé. Zatím nejvíce byl prozkoumán holothurin A, izolovaný z několika druhů mořských okurek (např. z Holothuria vagabunda). Jde o látku chemicky příbuznou saponinu, s hemolytickými a cytolytickými vlastnostmi. LD50 po i.v. podání se u myší pohybuje kolem 9 mg/kg.

  Intoxikace

  Při poranění hvězdicí se dostaví pouze lokální reakce: pálení, někdy až palčivá bolest s zčervenáním v okolí rány, edém. V některých případech fragmenty trnů proniknou do pokožky, aniž by způsobily obtíže, jindy se úlomky vhojí a musí být vyjmuty chirurgicky. Sekundární infekce z poranění ostny jsou vzácné.

  U mořských ježků, popř. okurek jsou popsány i generalizované intoxikace až úmrtí. Celkové symptomy zahrnují nevolnost, zvracení, paralýzu rtů, jazyka, končetin, dechové potíže. Příčinou smrti obvykle bývá selhání dechu.

  Terapie

  Nejprve je třeba se pokusit o odstranění úlomků trnu z rány vytlačením a provést výplach antiseptikem. Při hlubší penetraci fragmentů je nutná chirurgická extrakce. Bolest se tlumí analgetiky, popř. obstřikem prokainu. Při dermatitidách se doporučují kortikoidy.

  Terapie celkových příznaků je symptomatická.