Jedy živočišné

 • Prvoci
 • Láčkovci
 • Ostnokožci
 • Měkkýši
 • Blanokřídlý hmyz
 • Škorpióni
 • Pavouci
 • Ryby
 • Obojživelníci
 • Hadi
 • jedy prvoků ( protozoa )

  Některé druhy prvoků parazitující přímo na člověku tvoří toxiny nebo působí škodlivě svými enzymy (trypanozómy, leishmanie, trichomonády, lamblie, améby, malarická plazmodia).

  Jiné druhy sice nejsou pro člověka přímo patogenní, ale způsobují sekundární toxicitu tím, že v určitou dobu tvoří plankton, který cestou potravního řetězce (přes mekkyše a ryby, jejichž maso se tak stává prudce jedovatým) vyvolá hromadné otravy u lidí.