Jedy živočišné

 • Prvoci
 • Láčkovci
 • Ostnokožci
 • Měkkýši
 • Blanokřídlý hmyz
 • Škorpióni
 • Pavouci
 • Ryby
 • Obojživelníci
 • Hadi
 • Toxikon - jedy živočichů

  Jedy živočišné

 • Prvoci
 • Láčkovci
 • Ostnokožci
 • Měkkýši
 • Blanokřídlý hmyz
 • Škorpióni
 • Pavouci
 • Ryby
 • Obojživelníci
 • Hadi
 • JEDY ŽIVOČICHŮ

  Určité druhy zvířat patřící do všech skupin od prvoků až po savce (s výjimkou ptáků) mají schopnost vytvářet toxiny, které jim umožňují:

  1. chycení a trávení potravy
  2. obranu proti agresorům

  Některá z těchto zvířat mají toxickou látku lokalizovanou ve speciálním orgánu - jedové žláze, a nazývají se fanerotoxická. Jiní živočichové nemají jedovou žlázu, toxické látky vytvářejí jako produkt metabolismu a jsou nazývána krvptotoxická.

  V průběhu evoluce došlo k selekci mnohých látek na toxiny chemicky originální, farmakologicky specifické a toxikologicky vysoce účinné.

  V současné době zatím neexistuje ideální klasifikace živočišných jedů, ať již jde o rozdělení podle původu, chemické struktury nebo účinků, a proto se nejčastěji používá systém jedovatých živočichů seřazených podle zoologické klasifikace.

  1. Prvoci - protozoa
  2. Láčkovci - coelenterata
  3. Ostnokožci - echinodermata
  4. Měkkýši - mollusca
  5. Blanokřídlý hmyz - hymenoptera
  6. Škorpióni - scorpionidea
  7. Pavouci - araneidea
  8. Ryby - osteichtyes
  9. Obojživelníci - amphibia
  10. Hadi - ophidia

  Otravy způsobené jedy živočichů v našich podmínkách nejsou tak časté. Většinou se jedná o hady (zmije ve volné přírodě), včely, vosy, čmeláky, mravence, popřípadě bodavý hmyz. Nevylučují se otravy některými obojživelníky jako jsou ropuchy, mloci nebo čolci.