Mikromycety

Mykotoxiny

Aflatoxiny
Citreoviridin
Citrinin
Cyklopiazonová kyselina
Fumonisiny
Námelové alkaloidy
Ochratoxiny
Patulin
Penicilová kyselina
Rubratoxiny
Sterigmatocystin
Tremorogeny
Trichotheceny
Zearalenony

Dělení podle toxicity

Biochemické poškození

Onemocnění

Mykotoxiny v potravě

Výzkum mykotoxinů

Onemocnění způsobená mykotoxiny

Toxickým působením na jednotlivé orgány způsobují mykotoxiny řadu onemocnění a mykotoxikóz člověka (a samozřejmě i zvířat). Významná akutní a chronická onemocnění lidí spojovaná s mykotoxiny jsou uvedena opět v tabulce:

 

Onemocnění Mykotoxin
Aflatoxikóza aflatoxiny
Akutní DON toxikóza deoxynivalenol
Alimentární toxická aleukie trichotheceny
Balkánská endemická nefropatie ochratoxin A a další mykotoxiny
Cirhóza dětí v Indii aflatoxiny
Ergotismus námelové alkaloidy
Chronická gastritida aflatoxiny
Karcinom jícnu fumonisiny
Karcinomy ledvin ochratoxin A
Kardiální beri-beri citreoviridin
Kvašiorkor aflatoxiny
Mentální retardace dětí aflatoxiny
Onemocnění ze žluté rýže luteoskyrin, citrinin, citreoviridin, rugulosin aj.
Otrava červenou plísní deoxynivalenol
Pelagra T-2 toxin
Primární jaterní karcinom aflatoxiny
Předčasná puberta zearalenony
Reyův syndrom aflatoxiny
Respirační onemocnění aflatoxiny
Stachybotryotoxikóza trichotheceny

 

Na tomto místě bych také poznamenal, že mikromycety ohrožují zdraví člověka nejen svými toxiny, ale mohou vyvolávat také mykoalergie, produkcí svých spór. Saprofytické mikromycety totiž produkují značné množství drobných spór, které spolu s fragmenty mycelia jsou významnou součástí prachu. U geneticky determinovaných osob vzniká vůči antigenům mikromycetů mykoalergie. Citliví jedinci (především děti, starší osoby, nemocní a rekonvalescenti) jsou spórami alergizováni při vdechování. Dochází k podráždění dýchacích cest, chrapotu, kašli, případně ke vzniku bronchitidy a dále ke zhoršování již vzniklých respiračních onemocnění. Glukan přítomný ve stěně mycelia mikromycetů může způsobovat suchý kašel a dráždění kůže, očí a nosohltanu. V odborné literatuře je popsán podíl alergenního účinku spór mikroskopických hub na vzniku řady onemocnění (astmatu, senné horečky, alergické bronchopulmonální aspergilózy, extrinsické alergické alveolitidy a horečky ze zvlhčovadel apod.). Správná funkce mukociliárního aparátu povrchového epitelu nosu, průdušnice a průdušek u zdravého jedince tvoří základní bariéru proti průniku spór a úlomků mycelia do dýchacího traktu a umožňuje samočistící schopnost sliznice.